Kurs pedagogiczny i
przygotowanie pedagogiczne
dla instruktorów praktycznej
nauki zawodu

Najbliższy kurs: 06 czerwiec 2023 On-line

Cena: 650,00 zł

Dla kogo kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu skierowany jest do osób, które chcą być instruktorami/opiekunami uczniów na praktykach zawodowych/stażystów: mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Jakie warunki musi spełniać instruktor praktycznej nauki zawodu?

Aby pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu należy posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (jest to weryfikowane przez Cech/szkolę, ALE poniższe wymogi nie są konieczne, aby zrealizować kurs):

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
 2. b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub;


2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub:
 2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub:
 3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:


3) dyplom ukończenia studiów:

 1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:
 2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:


4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, 
(np. tytuł czeladnika) lub:

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Informacje o kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Posiadamy zatwierdzenie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nr WNS.5633.12.2020

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

UWAGA! Po tym kursie nie można uczyć w szkole

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu do organizowania  i prowadzenia zajęć  z  uczniami  i  młodocianymi. Możliwość przyjmowania  stażystów  i  praktykantów  w zakładach  usługowych  (fryzjerskich,  kosmetycznych,  krawieckich i in.),  restauracjach,  hotelach,  placówkach  handlowych  (sklepach),  zakładach  produkcyjnych,  placówkach  służby  zdrowia,  jednostkach  administracji  publicznej,  samorządu terytorialnego i pozostałych nie wspomnianych wyżej.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:


OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Elżbieta Matysiak – magister psychologii, doradca zawodowy, specjalista ds. bhp. Jeden z nielicznych certyfikowanych trenerów metody Points of You®. Trener personalny, kreator zmiany z ukierunkowaniem na człowieka. Potężny warsztat wiedzy i doświadczenia! Z wielką przyjemnością pracuje z ludźmi, którzy w codziennym wyścigu zagubili homeostazę w życiu i pracy. Setki przeprowadzonych szkoleń zakończonych satysfakcją Klienta!

Program kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Program obejmuje 40 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin zajęć praktycznych łączenie 48h dydaktycznych z zakresu:

 Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.

Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”

Metodyka praktycznej nauki zawodu.

Umiejętności dydaktyczne.

Organizacja kursu

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy  i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie!

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Zapisz się, a poinformujemy Cię o innym terminie

06 czerwiec 2023 On-line

650 zł 

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Przygotowanie pedagogiczne instruktorów praktycznej nauki zawodu nadaje uprawnienia do organizowania  i prowadzenia zajęć  z  uczniami  i  młodocianymi, czyli przyjęcia ucznia na praktykę zawodową. Jednocześnie należy spełniać inne warunki zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Program obejmuje 48h dydaktycznych.

Tak, program obejmuje obowiązkową  8-godzinną praktykę zawodową, którą odbędziesz u pracodawcy w zawodzie, w którym zamierzasz nauczać.

Tak, kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Nie. Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie praktykantów na praktyczną naukę zawodu w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, sklepach, zakładach produkcyjnych i innych.

Koszt kursu to 650,00 zł

Tak, szkolenie odbywa się on-line w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania. Egzamin odbywa się stacjonarnie.

Oferowany kurs jest w pełni legalny. Posiadamy zgodę (nr zgody WNS.5633.12.2020 ) na organizację kursu od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

Zaświadczenie zgodnie z aktualnymi przepisami zaświadczenia są ważne bezterminowo.