Akademia Lidera

Najbliższy kurs: 9-11 listopada 2022

Cena 2275,50 zł
(szkolenie z możliwością dofinansowania –
sprawdź szczegóły
)

Akademia Lidera produkcji

Budowanie pełnej satysfakcji codzienności zawodowej i osobistej. Wzmacnianie poczucia wartości z ukierunkowaniem na szybką realizację celów. Wsparcie, które dostarczy Liderom możliwości skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami biznesowymi oraz rozwinięcie kluczowych kompetencji.

Cel

Celem Akademii Lidera jest rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych w efektywnym zarządzaniu zespołem. Program przygotowuje do świadomego pełnienia roli skutecznego Lidera.

Dla kogo Akademia Lidera

Akademia Kompetencji Liderskich dedykowana jest:

 • Liderom produkcji;
 • Mistrzom i brygadzistom produkcji;
 • Osobom przygotowywanym do objęcia stanowiska kierowniczego na produkcji.

Organizacja Akademii Lidera

Szkolenie organizowane w grupach 10 – 16 osobowych.

 • DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH, IDENTYFIKACJA PROBLEMU

TEST BADANIE KOMPETENCJI LIDERA „Sprawdź w jakich obszarach brakuje Ci kompetencji”

 • Challenges wprowadzający

Zaplanowane 3 wyzwania przygotowujące Uczestników do warsztatów i zrozumienia znaczenia funkcji Lidera – spotkania online lub możliwość stacjonarnie w Twojej firmie.

 • Warsztaty praktyczne

Zajęcia stacjonarne – 6 modułów po 2 dni w formie interaktywnych warsztatów z niezbędną dawką teorii oraz zdecydowaną przewagą ćwiczeń praktycznych. Możliwość rozwijania umiejętności oraz pełniejszego zrozumienia rozwiązań poprzez własne doświadczenia.

 • Coaching indywidualny

Wsparcie w formie sesji online, podczas której planujemy i wdrażamy do działania indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji Lidera każdego uczestnika akademii – średnio 3h / osobę (w zależności od indywidualnych potrzeb)

 • Grupa mentoringowa – spotkania wspierające

Wsparcie w formie moderowanej grupy, wspomagające Uczestników w utrzymaniu efektów szkolenia. 3 spotkania wspierające online. 3 zadania utrwalające zdobytą wiedzę. Weryfikacja wykonania zadań z omówieniem doświadczeń zdobytych podczas ich realizacji.

 • Spotkanie podsumowujące

Podsumowaniem Akademii Kompetencji Lidera jest spotkanie Uczestników szkolenia i przełożonych w celu prezentacji rezultatów.

 • BEZPŁATNE WSPARCIE TRENERÓW po zakończeniu projektu szkoleniowego.

Raz w miesiącu LIDERZY produkcji będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w obszarach dla nich szczególnie problemowych. Usługa ważna bezterminowo!

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

ELŻBIETA MATYSIAK –  psycholog, trener biznesu, doradca zawodowy, headhunterka, specjalista BHP i PPOŻ. Certyfikowany trener metody Points of You®. Trener personalny, kreator zmiany. Doradca w firmach chcących budować skuteczną politykę personalną.

„Zawodowo – pomaga firmom zarządzać tym co w nich najcenniejsze – ludźmi .Jestem orędowniczką marki osobistej oraz uważności/mondfulness w biznesie. Z wielką przyjemnością pracuję z ludźmi, którzy w codziennym wyścigu zagubili  homeostazę  w życiu i pracy”.

JULITA DADEJ – specjalizuje się w projektach managerskich, skierowanych do kadry kierowniczej w firmach produkcyjnych. Kompleksowo realizuje cykle szkoleń rozwijających umiejętności liderskie.

„Moje doświadczenie biznesowe, umiejętność obserwacji i diagnozowania, wsparte warsztatem trenerskim oraz gruntowną wiedzą merytoryczną pomaga mi w projektowaniu kompleksowych procesów rozwojowych. Potrafię przeprowadzić przez zmiany całe organizacje, tchnąć nowego ducha w zdemotywowane zespoły, wyposażyć managerów w narzędzia do efektywnego zarządzania ludźmi”.

KATARZYNA MURASZOW – praktykuje na rynku szkoleniowym od  prawie 20 lat. Trener rozwoju osobistego, biznesowego i zespołowego.

„Wieloletnie doświadczenia zawodowe dały mi możliwość obserwacji i analizy postaw ludzi w świecie biznesu – przyczyny ich sukcesów i załamań, niezwykłej skuteczności działania jednych i wypalenia zawodowego u innych. Często otwieram ludziom drzwi, które wydają im się dla nich zamknięte. Motywuję do działania  i poszerzam horyzonty nowych możliwości. Lubię kreatywne spojrzenie na rynek biznesu.”

Korzyści

– większa efektywność w realizacji bieżących działań oraz wdrażanych zmian;

– poprawa wyników zespołu;

– wzrost wydajności pracowników i tym samym jakości ich pracy;

– uproszczenie procesów, uniknięcie błędów komunikacyjnych;

– skrócenie czasu wdrożenia pracownika do pełnej sprawności zadaniowej;

– zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.

Program Akademia Lidera

Pamiętaj, że program ZAWSZE dostosowujemy do POTRZEB TWOJEJ FIRMY!

Tożsamość i budowanie autorytetu Lidera

Sprawna komunikacja i asertywność

Pozytywna informacja zwrotna – po co chwalić jak wszystko jest OK

Negatywna komunikacja zawrotna – jak nie zdemotywować pracownika

Zarządzanie relacjami Multipokoleniowość

Skuteczna motywacja pozapłacowa

Zarządzanie zmianą

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na szkolenie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Tak, w cenę kursu wliczono koszty egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Koszt egzaminu wynosi 301,00 zł
(*10% najniższego obowiązującego wynagrodzenia)

Egzaminy odbywają w ostatnim dniu szkolenia lub w innym ustalonym terminie przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Należy ponownie złożyć wniosek egzaminacyjny oraz uiścić opłatę egzaminacyjną.

Kurs energetyczny do 1kV to jednodniowe szkolenie.

Godziny i czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Uczestników kursu oraz trenera prowadzącego szkolenie.

Przygotujemy Cię do egzaminu, ale czy go zdasz zależy też od Ciebie – od Twojego zaangażowania w szkolenie i nauki własnej. Aby zdać egzamin, należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami.

Tak, egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 695 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i wydaje uprawnienia tzw. świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprawnienia SEP nie są jedynymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi dostępnymi w Polsce. Komisja Kwalifikacyjna nr 695 wydaje tak samo legalne, ważne i powszechne uprawnienia energetyczne (świadectwa kwalifikacyjne). 

Ważność uprawnień wynosi 5 lat. 

W przypadku zagubienia należy złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej stosowny wniosek o wydanie  duplikatu dokumentu oraz uiścić opłatę w wysokości 25,00 zł za wystawienie duplikatu dokumentu.

Egzamin ustny – pytania i odpowiedzi.

Należy złożyć wniosek egzaminacyjny, przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnienia zostają przedłużone na kolejne 5 lat.