Akademia lidera produkcji

Budowanie pełnej satysfakcji codzienności zawodowej i osobistej. Wzmacnianie poczucia wartości z ukierunkowaniem na szybką realizację celów. Wsparcie, które dostarczy Liderom możliwości skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami biznesowymi oraz rozwinięcie kluczowych kompetencji.

Jaki jest cel kursu?

Celem Akademii Lidera jest rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych w efektywnym zarządzaniu zespołem. Program przygotowuje do świadomego pełnienia roli skutecznego Lidera.

Akademia Kompetencji Liderskich dedykowana jest:

 • Liderom produkcji;
 • Mistrzom i brygadzistom produkcji;
 • Osobom przygotowywanym do objęcia stanowiska kierowniczego na produkcji.

Korzyści z kursu?

– większa efektywność w realizacji bieżących działań całego zespołu pracowniczego oraz wdrażanych zmian;

– poprawa wyników zespołu;

– wzrost wydajności pracowników i tym samym jakości ich pracy;

– uproszczenie procesów, uniknięcie błędów komunikacyjnych;

– skrócenie czasu wdrożenia pracownika do pełnej sprawności zadaniowej;

– zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.

Organizacja Akademii Lidera

Szkolenie organizowane w grupach 10 – 16 osobowych.

 • DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH, IDENTYFIKACJA PROBLEMU


TEST BADANIE KOMPETENCJI LIDERA „Sprawdź w jakich obszarach brakuje Ci kompetencji”

 • Challenges wprowadzający


Zaplanowane 3 wyzwania przygotowujące Uczestników do warsztatów i zrozumienia znaczenia funkcji Lidera – spotkania online lub możliwość stacjonarnie w Twojej firmie.

 • Warsztaty praktyczne


Zajęcia stacjonarne – 6 modułów po 2 dni w formie interaktywnych warsztatów z niezbędną dawką teorii oraz zdecydowaną przewagą ćwiczeń praktycznych. Możliwość rozwijania umiejętności oraz pełniejszego zrozumienia rozwiązań poprzez własne doświadczenia.

 • Coaching indywidualny


Wsparcie w formie sesji online, podczas której planujemy i wdrażamy do działania indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji Lidera każdego uczestnika akademii – średnio 3h / osobę (w zależności od indywidualnych potrzeb)

 • Grupa mentoringowa – spotkania wspierające


Wsparcie w formie moderowanej grupy, wspomagające Uczestników w utrzymaniu efektów szkolenia. 3 spotkania wspierające online. 3 zadania utrwalające zdobytą wiedzę. Weryfikacja wykonania zadań z omówieniem doświadczeń zdobytych podczas ich realizacji.

 • Spotkanie podsumowujące


Podsumowaniem Akademii Kompetencji Lidera jest spotkanie Uczestników szkolenia i przełożonych w celu prezentacji rezultatów.

 • BEZPŁATNE WSPARCIE TRENERÓW po zakończeniu projektu szkoleniowego.


Raz w miesiącu LIDERZY produkcji będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w obszarach dla nich szczególnie problemowych. Usługa ważna bezterminowo!

Akademia Lidera Produkcji ma na celu rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem. Szkolenie dedykowane jest liderom produkcji, mistrzom i brygadzistom produkcji oraz osobom przygotowywanym do objęcia stanowiska kierowniczego na produkcji. Kluczowym obszarem całej akademii są kompetencje liderskie.

Metodyka nauczania w Akademii Lidera obejmuje wykłady, prezentacje, przekazy audiowizualne, dyskusje oraz ćwiczenia. W formie zaliczenia egzamin wewnętrzny teoretyczny.

Osoby prowadzące szkolenie to Elżbieta Matysiak, Julita Dadej oraz Katarzyna Muraszow – trenerki z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, które potrafią przeprowadzić przez zmiany całe organizacje, tchnąć nowego ducha w zdemotywowane zespoły i wyposażyć liderów produkcji w narzędzia do efektywnego zarządzania ludźmi.

Organizacja szkolenia – Akademii Lidera Produkcji składa się z cyklu szkoleń stacjonarnych lub/i online, poprzedzonych testami, badającymi kompetencje. W programie również przewidziano sesje coachingowe indywidualne i spotkania grup mentoringowych.Program szkoleniowy przygotowuje liderów do świadomego pełnienia roli skutecznego lidera poprzez 6 modułów po 2 dni w formie interaktywnych warsztatów z niezbędną dawką teorii oraz zdecydowaną przewagą ćwiczeń praktycznych.

Warsztaty praktyczne to istotny element programu, ponieważ uczestnicy mają możliwość rozwijania umiejętności oraz pełniejszego zrozumienia rozwiązań poprzez własne doświadczenia. Coaching indywidualny to wsparcie, podczas którego planuje się i wprowadza do działania indywidualną ścieżkę rozwoju kompetencji lidera każdego uczestnika akademii. Grupa mentoringowa to spotkania wspierające oraz zadania utrwalające zdobytą wiedzę, weryfikacja wykonania zadań z omówieniem doświadczeń zdobytych podczas ich realizacji.

Program szkolenia “Program Akademia Lidera”

 • Tożsamość i budowanie autorytetu Lidera

 • Sprawna komunikacja i asertywność 

 • Pozytywna informacja zwrotna – po co chwalić jak wszystko jest OK

 • Negatywna komunikacja zawrotna – jak nie zdemotywować pracownika

 • Zarządzanie relacjami Multipokoleniowość

 • Skuteczna motywacja pozapłacowa

 • Zarządzanie zmianą

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny
Teoretyczny 

Elżbieta Matysiak

Psycholog, trener biznesu, doradca zawodowy, headhunterka, specjalista BHP i PPOŻ. Certyfikowany trener metody Points of You®. Doradca w firmach chcących budować skuteczną politykę personalną. Zawodowo pomaga firmom zarządzać tym, co w nich najcenniejsze – ludźmi. Jest orędowniczką marki osobistej oraz uważności w biznesie. Z przyjemnością pracuje z ludźmi, którzy w codziennym wyścigu zagubili równowagę w życiu i pracy

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Egzamin:

Przewidujemy egzamin wewnętrzny, by sprawdzić i potwierdzić zdobytą wiedzę.

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Cena: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje dotyczące kosztów dostosowanych do Twoich wyborów modułów.

Wypełnij formularz: