Kurs wózek widłowy

Praca jako operator wózka widłowego to wyzwanie, które wymaga specjalistycznych umiejętności oraz odpowiednich kwalifikacji!

Dlatego w ofercie posiadamy kurs, który nie tylko zapewni kompleksową wiedzę z obszaru technicznej obsługi wózków widłowych, ale również koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz przygotuje do egzaminu UDT przed Komisją Dozoru Technicznego,

Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją drogę do zawodowego sukcesu w obszarze magazynowania i logistyki!

Jaki jest cel kursu?

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych).

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia

 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych), ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora

 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych

 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków i odległości oraz położenia środka ciężkości

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych.

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” nr 250/2011/W-P udostępniony przez Akademię UDT.

 

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • BHP

 • Wiadomości o dozorze technicznym

 • Zajęcia praktyczne

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny w formie wykonania zadania praktycznego

Egzamin zewnętrzny
(przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)
Teoretyczny oraz Praktyczny

Krzysztof Mazur

Inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Włodzimierz Matysiak

Certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkolenie skierowane jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą jako operator wózka jezdniowego podnośnikowego (wózek widłowy).

Kandydat na operatora musi spełniać poniższe warunki:

 • ukończone 18 lat
 • psychotesty, które możesz zrobić u nas
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Wypełnij formularz: