Kurs suwnice ogólnego
i specjalnego przeznaczenia

Praca jako operator suwnicy ogólnego i specjalnego przeznaczenia to wyzwanie, które wymaga specjalistycznych umiejętności oraz odpowiednich kwalifikacji!

Dlatego w ofercie posiadamy kurs, który nie tylko zapewni kompleksową wiedzę z obszaru technicznej obsługi suwnic ogólnego i specjalnego przeznaczenia, ale również skupia się na aspektach bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz przygotuje do egzaminu UDT przed Komisją Dozoru Technicznego.

Zapisz się już dziś i rozpocznij swoją drogę do zawodowego sukcesu w obszarze obsługi suwnic ogólnego i specjalnego przeznaczenia!

Jaki jest cel kursu?

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia

 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy suwnic,wciągników i wciągarek, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa 

 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków

 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów, ocenę wielkości ładunków i odległości oraz położenia środka ciężkości, optymalne wykorzystanie urządzenia

 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP. Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Program szkolenia “Obsługa suwnic” nr 28/2011/S udostępniony przez Akademię UDT.

 

 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

 • Wiadomości o dozorze technicznym

 • Maszynoznawstwo specjalistyczne

 • Eksploatacja

 • BHP

 • Zajęcia praktyczne

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny w formie wykonania zadania praktycznego

Egzamin zewnętrzny
(przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego)
Teoretyczny oraz Praktyczny

Krzysztof Mazur

Inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Włodzimierz Matysiak

Certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

Szkolenie skierowane jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą jako operator suwnicy.

Kandydat na operatora musi spełniać poniższe warunki:

 • ukończone 18 lat
 • psychotesty, które możesz zrobić u nas
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Wypełnij formularz: