Okresowe szkolenia BHP - Pracownicy administracyjno-biurowi

Dla kogo BHP administracyjno-biurowe

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DU z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860) tj: dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt 1-4 rozporządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Informacje o BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

Ukończenie szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym zostaje  potwierdzone wydaniem  imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Katarzyna Matysiak-Mazur – specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku chemia. Doświadczenie
w dziedzinie BHP zdobywała m.in. w dużej firmie chemicznej w Gliwicach,
na budowie we Wrześni – jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce oraz prowadząc liczne szkolenia z zakresu BHP. Od lat związana z działalnością badawczą w branży metalowej oraz systemami zarządzania w laboratoriach. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, jest także w trakcie studiów inżynierskich o kierunku mechanika i budowa maszyn.

Elżbieta Matysiak – specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, mgr psychologii, doradca zawodowy, pedagog, trener biznesu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń BHP i PPOŻ dla osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach.

Program BHP administracyjno-biurowe

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk  wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Ustawowo Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek szkolenia pracowników z przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP powinien odbyć każdy zatrudniony pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko. 

Szkolenie wstępne BHP należy przeprowadzić niezwłocznie po zatrudnieniu pracownika, jednak przed jego przystąpieniem do pracy. Następnie max. do 12 miesięcy (jeśli jest to osoba na stanowisku kierowniczym, to do sześciu miesięcy) pracownik musi odbyć szkolenie okresowe. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych zgodnie z przepisami zobowiązani są odbyć szkolenie BHP co 6 lat.

Koszt szkolenia wynosi 70 zł.

Pracodawca jest organizatorem szkolenia i zapewnia odpowiedni personel szkoleniowy, dysponujący wiedzą z przedmiotowego obszaru szkolenia.

Instruktaż stanowiskowy bhp prowadzi osoba kierująca pracownikami, wskazana poprzez właściciela czy sam właściciel, o ile mają właściwe kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.