Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Obowiązki ratowania życia wynikają z:

Art. 162. KK

 • 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwem utraty  życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu  albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Art. 93. KW

 • 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
 • 2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Informacje o kursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

  Kurs realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych przez wykwalifikowanego i doświadczonego, czynnego zawodowo ratownika medycznego. 

  W części praktycznej wykorzystujemy: 

  – fantom  Ambu Man – dorosły;

  – laerdal – tzw. rodzinę – noworodek, dziecko, dorosły;

  – AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny;

  – kamizelkę do pozoracji zadławień;

  – apteczkę pierwszej pomocy – odpowiednio skonfigurowaną;

  –  wiele przydatnych produktów, gadżetów z dziedziny pierwszej pomocy i ratownictwa, 

  – aplikacje używane w pierwszej pomocy.

Program szkolenia Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 • Zaburzenia w oddychaniu. Zatrzymanie czynności serca.

 • Krwotoki (zewnętrzne i wewnętrzne). Wstrząs.

 • Rany i opatrywanie ran.

 • Oparzenia. Odmrożenia.

 • Złamania- pierwsza pomoc.

 • Przenoszenie rannych i chorych.

 • Ogólne wiadomości o chorobach zakaźnych, zatruciach i skażeniach.

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia

Egzamin wewnętrzny
Teoretyczny oraz Praktyczny

Tomasz Krawczyk

Absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Ważne informacje

Materiały szkoleniowe:

Zapewniamy zestaw piśmienniczy oraz materiały w wersji papierowej i elektronicznej

Cena: od 150 zł/os.

Cykliczność:

Kurs realizowany jest cyklicznie, czerpiąc z wcześniejszych sukcesów, a doświadczony zespół trenerski gwarantuje wysoką jakość.

 

Wypełnij formularz: