Kierownik wypoczynku

Kurs kierownika wypoczynku skierowany jest osób zainteresowanych pracą jako kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formach wyjazdowych oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Organizacja kursu:

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Informacje o kursie kierownik wypoczynku:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży podczas m.in:

Program kursu kierownik wypoczynku​

Program kursu jest zgodny z § 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży trwa 10 godzin dydaktycznych i zawiera następujące tematy:

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami 5) administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Metodyka nauczania:

Wykłady i prezentacje

Przekaz wizualyny

Ćwiczenia praktyczne

Dyskusje

Sposób oraz forma zaliczenia:

Egzamin wewnętrzny: pisemny

Tomasz Krawczyk

Absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Ważne informacje

Kurs skierowany jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w formach wyjazdowych oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Cena: 169 zł/os.

Kierownikiem wypoczynku może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia, 
 • jest niekarana, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie 
 • ukończyła kurs Kierownika Wypoczynku

oraz spełnia jedno z poniższych wymagań (te warunki nie są konieczne, aby zrobić kurs):

 • jest nauczycielem
 • jest instruktorem harcerskim – posiadanie stopnia podharcmistrza lub harcmistrza
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Wypełnij formularz: