Kierownik wypoczynku

Najbliższy kurs: nabór ciągły

Cena: 150

Dla kogo kurs kierownika wypoczynku?

Kurs kierownika wypoczynku skierowany jest osób zainteresowanych pracą jako kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formach wyjazdowych oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

Kierownikiem wypoczynku może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia, 
 • jest niekarana, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie 
 • ukończyła kurs Kierownika Wypoczynku

oraz

spełnia jedno z poniższych wymagań (te warunki nie są konieczne, aby zrobić kurs):

 • jest nauczycielem
 • jest instruktorem harcerskim – posiadanie stopnia podharcmistrza lub harcmistrza
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Informacje o kursie kierownika wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży podczas m.in: 

 • kolonii i półkolonii,
 • wczasów dziecięcych,
 • zimowisk,
 • obozów,
 • wycieczek i biwaków,
 • warsztatów,
 • imprez sportowych,
 • innych form wypoczynku wyżej nie wspomnianych.

 

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Tomasz Krawczyk – absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Organizacja kursu

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Program kursu kierownik wypoczynku

Program kursu jest zgodny z §  8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży trwa 10 godzin dydaktycznych i zawiera następujące tematy:

Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami 5) administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów wraz z cenami.

Zapisz się, a poinformujemy Ciebie o innym terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Kończąc kurs Kierownika Wypoczynku i zdając egzamin pisemny –  uzyskujesz pełne kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz sprawowania opieki, podczas m.in.: kolonii i półkolonii, wczasów dziecięcych, zimowisk, obozów, wycieczek i biwaków, warsztatów, imprez sportowych, innych form wypoczynku wyżej nie wspomnianych.

Osoby, które ukończyły 18 rok życia (osoby młodsze mogą wziąć udział w kursie, ale zaświadczenie zostanie wydane gdy Uczestnik skończy 18 lat) mają co najmniej średnie wykształcenie – dopuszczalna klasa maturalna.

Program obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Tak, kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Koszt kursu to 150,00 zł

Oferowany kurs jest w pełni legalny. Jako  Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149

Zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

Zgodnie z aktualnymi przepisami zaświadczenia są ważne bezterminowo.

Kierownik wypoczynku

Najbliższy kurs: nabór ciągły

Cena: 150,00 zł

Dla kogo kurs kierownika wypoczynku?

Kurs kierownika wypoczynku skierowany jest osób zainteresowanych pracą jako kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w formach wyjazdowych oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania. 

Kierownikiem wypoczynku może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia, 
 • jest niekarana, 
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie 
 • ukończyła kurs Kierownika Wypoczynku

oraz

spełnia jedno z poniższych wymagań (te warunki nie są konieczne, aby zrobić kurs):

 • jest nauczycielem
 • jest instruktorem harcerskim – posiadanie stopnia podharcmistrza lub harcmistrza
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Informacje o kursie kierownika wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży podczas m.in: 

 • kolonii i półkolonii,

 • wczasów dziecięcych,

 • zimowisk,

 • obozów,

 • wycieczek i biwaków,

 • warsztatów,

 • imprez sportowych,

 • innych form wypoczynku wyżej nie wspomnianych.

 

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,

 • przekaz audiowizualny,

 • dyskusja,

 • ćwiczenia.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Tomasz Krawczyk – absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Organizacja kursu

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Program kursu kierownik wypoczynku

Program kursu jest zgodny z §  8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży trwa 10 godzin dydaktycznych i zawiera następujące tematy:

Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami 5) administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Zapisz się, a poinformujemy Ciebie o innym terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia?
Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów
na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się
w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Kończąc kurs Kierownika Wypoczynku i zdając egzamin pisemny –  uzyskujesz pełne kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz sprawowania opieki, podczas m.in.: kolonii i półkolonii, wczasów dziecięcych, zimowisk, obozów, wycieczek i biwaków, warsztatów, imprez sportowych, innych form wypoczynku wyżej nie wspomnianych.

Osoby, które ukończyły 18 rok życia (osoby młodsze mogą wziąć udział w kursie, ale zaświadczenie zostanie wydane gdy Uczestnik skończy 18 lat) mają co najmniej średnie wykształcenie – dopuszczalna klasa maturalna.

Program obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Tak, kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Koszt kursu to 150,00 zł

Oferowany kurs jest w pełni legalny. Jako  Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149

Zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

Zgodnie z aktualnymi przepisami zaświadczenia są ważne bezterminowo.