Kurs kierownik wycieczek szkolnych

Najbliższy kurs: nabór ciągły

Cena: 140 zł

Dla kogo kurs kierownik wycieczek szkolnych

Kurs skierowany jest do osób chcący sprawować funkcję kierownika wycieczki szkolnej, Zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Informacje o kursie kierownik wycieczek szkolnych

 • Będziesz posiadał formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych potwierdzone CERTYFIKATEM,
 • będziesz posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych,
 • będziesz znał na wylot typowe umowy obowiązujące przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będziesz umiał samemu sporządzać takie umowy,
 • będziesz umiał poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki),
 • będziesz umiał przygotować dokumentację oraz rozliczenia finansowe

 

UWAGA! Jest to KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH (wycieczki organizowane w trakcie roku szkolnego). Jeśli interesuje Państwa KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (kolonie, zimowiska, obozy młodzieżowe, półkolonie) – kliknij tutaj.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Tomasz Krawczyk – absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Program kursu kierownik wycieczek szkolnych:

Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki

Przepisy regulujące organizację wycieczek szkolnych

Organizacja i dokumentowanie wycieczek szkolnych

Obowiązki kierownika wycieczek szkolnych

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizacja kursu

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na kurs

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów wraz z cenami.

Zapisz się, a poinformujemy Ciebie o innym terminie

Nabór ciągły

Cena: 140 zł

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Kończąc kurs Kierownika wycieczek szkolnych i zdając egzamin pisemny –  uzyskujesz pełne kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika wycieczek szkolnych organizowanych w czasie roku szkolnego.

Nauczycieli czynnych zawodowo oraz osób, które w przyszłości będą pracować w zawodzie nauczyciela.

Kurs jest szkoleniem jednodniowym.

Tak, kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Koszt kursu to 140,00 zł

Oferowany kurs jest w pełni legalny. Jako  Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149

Zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

Kurs kierownik wycieczek szkolnych

Najbliższy kurs: nabór ciągły

Cena: 140,00 zł

Dla kogo kurs kierownik wycieczek szkolnych

Kurs skierowany jest do osób chcący sprawować funkcję kierownika wycieczki szkolnej, Zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Informacje o kursie kierownik wycieczek szkolnych

 • Będziesz posiadał formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych potwierdzone CERTYFIKATEM,

 • będziesz posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Kierownika Wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego jak i w okresie wolnym od zajęć szkolnych,

 • będziesz znał na wylot typowe umowy obowiązujące przy rozliczeniach z innymi podmiotami zajmującymi się organizacją turystyki dla dzieci i młodzieży (biura turystyczne, przewoźnicy) oraz będziesz umiał samemu sporządzać takie umowy,

 • będziesz umiał poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki),

 • będziesz umiał przygotować dokumentację oraz rozliczenia finansowe

 

UWAGA! Jest to KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH (wycieczki organizowane w trakcie roku szkolnego). Jeśli interesuje Państwa KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU (kolonie, zimowiska, obozy młodzieżowe, półkolonie) – kliknij tutaj.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,

 • przekaz audiowizualny,

 • dyskusja,

 • ćwiczenia.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • teoretyczny

 

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Tomasz Krawczyk – absolwent akademii wychowania fizycznego z licznymi kursami na koncie z dziedziny sportu i rekreacji. Ratownik WOPR, instruktor dyscypliny sportu w pływaniu i piłki nożnej, czynny zawodowo nauczyciel. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy Kwalifikowanej. Licznie występujący w roli kierownika wypoczynku, kolonii itp. Pasjonat swojej pracy. Z wielkim sercem i zaangażowaniem realizujący powierzone zadania.

Program kursu kierownik wycieczek szkolnych:

Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki

Przepisy regulujące organizację wycieczek szkolnych

Organizacja i dokumentowanie wycieczek szkolnych

Obowiązki kierownika wycieczek szkolnych

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizacja kursu

Zajęcia z reguły odbywają się w systemie wieczoro – weekendowym. 

Dla grup zorganizowanych dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości  uczestników.
Kurs możesz zrealizować w formie stacjonarnej lub online – przy pomocy prostej w obsłudze platformy Clickmeeting, nie wymagającej instalacji dodatkowego oprogramowania, która zapewnia komunikację z trenerem w czasie rzeczywistym.

Sprawdź dostępne terminy i wybierz dogodną dla siebie opcję.

Formy i metody pracy na zajęciach oparte na wykładach i prezentacjach, przekazie audiowizualnym, ćwiczeniach oraz dyskusjach pozwalają na rzetelne przekazanie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie.

W ramach zajęć otrzymujesz pakiet materiałów szkoleniowych i przydatnych wzorów dokumentów niezbędnych przy pełnieniu funkcji wychowawcy wypoczynku.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po uzyskania wyniku pozytywnego otrzymasz zaświadczenia na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – zobacz wzór zaświadczenia o ukończonym kursie! 

Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr EMAT w Wolsztynie, działające na podstawie art.92q ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. 15 poz. 2156, z późn. zm.. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149 dzięki czemu masz pewność, że nasze szkolenia są w pełni legalne, tak samo jak nadawane przez nas uprawnienia.

Zapisz się, a poinformujemy Ciebie o innym terminie

Nabór ciągły

Cena: 140 zł

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia?
Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów
na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się
w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Kończąc kurs Kierownika wycieczek szkolnych i zdając egzamin pisemny –  uzyskujesz pełne kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika wycieczek szkolnych organizowanych w czasie roku szkolnego.

Nauczycieli czynnych zawodowo oraz osób, które w przyszłości będą pracować w zawodzie nauczyciela.

Kurs jest szkoleniem jednodniowym.

Tak, kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Koszt kursu to 140,00 zł

Oferowany kurs jest w pełni legalny. Jako  Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 272149

Zaświadczenie na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)