Ciepło

Czym są uprawnienia energetyczne - ciepło?

Szkolenie energetyczne skierowane jest do osób zajmujących się, lub chcących zajmować się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów lub naprawy,
 • montażu lub demontażu,
 • kontrolno-pomiarowym

dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło m.in

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • aparatura kontrolno-pomiarowa

Eksploatacja

Dotyczy stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór

Dotyczy stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Rodzaje uprawnień energetycznych?

EKSPLOATACJA:

 • E1
 • E2
 • E3

DOZÓR:

 • D1
 • D2
 • D3

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne ciepło?

W oparciu o wyspecjalizowaną kadrę trenerską oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Szkolimy na terenie firm, przedsiębiorstw i zakładów pracy (szkolenia zamknięte) oraz organizując szkolenia otwarte dla osób indywidualnych. Realizacja przebiega w formie – stacjonarnej lub on-line. 

Programy szkoleń dostosowujemy do stanowisk pracy.  Ustalamy elastyczny harmonogram szkoleń. Przygotowujemy i wysyłamy dokumentację egzaminacyjną. Terminowo świadczymy nasze usługi i gwarantujemy obecność trenera podczas egzaminu.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY USTNY
 • EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki):

  • teoretyczny
  • praktyczny

 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Henryk Sokolik – magister inżynier elektryk, elektrotechniki specjalność technologie elektrotechniczne, uprawnienia kierownika budowy i robót instalacyjno – inżynieryjnych. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Mieczysław Lucinkiewicz – inżynier elektrotechniki przemysłowej, magister elektroenergetyk. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Członek Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Program szkolenia energetycznego ciepło

EKSPLOATACJA (E) tematyka:

zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci

zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń

DOZÓR (D) tematyka:

przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci

przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci

przepisy dotyczące budowy urządzeń

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasady dysponowania mocą urządzeń podłączonych do sieci

zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na szkolenie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Tak, w cenę kursu wliczono koszty egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Koszt egzaminu wynosi 301,00 zł
(*10% najniższego obowiązującego wynagrodzenia)

Egzaminy odbywają w ostatnim dniu szkolenia lub w innym ustalonym terminie przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Należy ponownie złożyć wniosek egzaminacyjny oraz uiścić opłatę egzaminacyjną.

Kurs E2 kotły to jednodniowe szkolenie.

Godziny i czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Uczestników kursu oraz trenera prowadzącego szkolenie.

Przygotujemy Cię do egzaminu, ale czy go zdasz zależy też od Ciebie – od Twojego zaangażowania w szkolenie i nauki własnej. Aby zdać egzamin, należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami.

Tak, egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 695 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i wydaje uprawnienia tzw. świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprawnienia SEP nie są jedynymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi dostępnymi w Polsce. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna nr 695 wydaje tak samo legalne, ważne i powszechne uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne). 

Ważność uprawnień wynosi 5 lat. 

W przypadku zagubienia należy złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej stosowny wniosek o wydanie  duplikatu dokumentu oraz uiścić opłatę w wysokości 25,00 zł za wystawienie duplikatu dokumentu.

Egzamin ustny – pytania i odpowiedzi.

Należy złożyć wniosek egzaminacyjny, przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnienia zostają przedłużone na kolejne 5 lat.