Przygotowanie / Re-trening
do egzaminu UDT – wózki widłowe/specjalizowane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Oferujemy re-trening, który pozwoli zapoznać się pytaniami testowymi występującymi na egzaminie UDT, a trener z wieloletnim doświadczeniem zaprezentuje w części praktycznej odpowiedni instruktaż jazdy wózkiem podczas egzaminu przed Komisją UDT.

Dla kogo przygotowanie do egzaminu UDT

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników, którzy pracują jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę, ważnego na terenie zakładu pracy, a obecnie są zobowiązani do uzupełnienia swoich kwalifikacji o egzamin państwowy UDT. 

Informacje o przygotowaniu do egzaminu UDT

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją UDT i uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych/specjalizowanych).

Cel szkolenia/re-treningu przygotowującego do egzaminu UDT:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych, niezbędnej w celu przystąpienia do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia
 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych/specjalizowanych), ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych
 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków
  i odległości oraz położenia środka ciężkości
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Włodzimierz Matysiak – certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Krzysztof Mazur – inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY W FORMIE WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO
 • EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego):

  • teoretyczny
  • praktyczny

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT wynosi 10 lat dla wózków widłowych / wynosi 5 lat dla wózków specjalizowanych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych)

Program przygotowania do egzaminu UDT

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych”  nr 250/2011/W-P udostępniony przez Akademię UDT.

Typy stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

BHP

Wiadomości o dozorze technicznym 

Zajęcia praktyczne

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na szkolenie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Tak, w cenę kursu wliczono koszty egzaminu przeprowadzanego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Koszt egzaminu wynosi 212,34 zł

Po wysłaniu wniosku egzaminacyjnego, Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni na wyznaczenie terminu egzaminu.

Należy ponownie złożyć wniosek  o sprawdzenie kwalifikacji i uiścić opłatę egzaminacyjną.

Godziny i czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Uczestników kursu oraz trenera prowadzącego szkolenie.

Przygotujemy Cię do egzaminu, ale czy go zdasz zależy też od Ciebie – od Twojego zaangażowania w szkolenie i nauki własnej. Aby zdać egzamin, należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami.

Egzamin na wózek specjalizowany składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru. W teście jest 15 pytań, aby uzyskać wynik pozytywny z testu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 pytań.

Po teście egzaminatorzy zadają pytania odnośnie ogólnej oraz szczegółowej wiedzy dotyczącej wózków specjalizowanych.

 

Praktyczna część z kolei wymaga wykazania się umiejętnościami płynnej i swobodnej, a jednocześnie bezpiecznej jazdy. Egzaminowani muszą wykazać się umiejętnością: podnoszenia, opuszczania oraz transportowania materiałów,

bezkolizyjnego manewrowania.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem uprawnienia operatorów  wózków specjalizowanych wydawane przez UDT ważne są przez okres 5 lat.

W przypadku zagubienia należy złożyć stosowny wniosek o wydanie  duplikatu dokumentu oraz uiścić opłatę w wysokości 65,00 zł do UDT.

Formularze do pobrania na stronie UDT: www.udt.gov.pl/formularze.

Posiadając uprawnienia – zaświadczenia kwalifikacyjne operatora wydane przez UDT możesz pracować za granicą jeśli złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia w języku obcym. 

Formularze do pobrania na stronie UDT: www.udt.gov.pl/formularze.

Należy złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego w stosownym czasie na 3 miesiące przed terminem. UDT nie pobiera opłaty za przedłużenie uprawnień.  Formularze do pobrania na stronie UDT: www.udt.gov.pl/formularze. Zgłoś się do nas jeśli u nas zrobiłeś kurs. Pomożemy Tobie odnowić uprawnienia.

Kurs pedagogiczny i przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

15 listopada 2023 r.

Godzina 17:00

Cena: 650,00 zł

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Oferujemy re-trening, który pozwoli zapoznać się pytaniami testowymi występującymi na egzaminie UDT, a trener z wieloletnim doświadczeniem zaprezentuje w części praktycznej odpowiedni instruktaż jazdy wózkiem podczas egzaminu przed Komisją UDT.

Dla kogo przygotowanie do egzaminu UDT

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników, którzy pracują jako operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych na podstawie imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę, ważnego na terenie zakładu pracy, a obecnie są zobowiązani do uzupełnienia swoich kwalifikacji o egzamin państwowy UDT. 

Informacje o przygotowaniu do egzaminu UDT

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją UDT i uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych/specjalizowanych).

Cel szkolenia/re-treningu przygotowującego do egzaminu UDT:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych podnośnikowych, niezbędnej w celu przystąpienia do sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia
 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych/specjalizowanych), ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych
 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków
  i odległości oraz położenia środka ciężkości
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Włodzimierz Matysiak – certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Krzysztof Mazur – inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY W FORMIE WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO
 • EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego):
  • teoretyczny
  • praktyczny

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT wynosi 10 lat dla wózków widłowych / wynosi 5 lat dla wózków specjalizowanych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych)

Program przygotowania do egzaminu UDT

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych”  nr 250/2011/W-P udostępniony przez Akademię UDT.

Typy stosowanych wózków jezdniowych podnośnikowych

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

BHP

Wiadomości o dozorze technicznym

Zajęcia praktyczne

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia?
Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów
na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się
w naszej galerii 🙂