Szkolenie wózki jezdniowe unoszące

Dla kogo szkolenie wózki jezdniowe unoszące

Szkolenie skierowane jest do osób (indywidualnych oraz grup zorganizowanych) zainteresowanych pracą jako operator wózka jezdniowego unoszącego.

Kandydat na operatora musi spełniać poniższe warunki:

 • ukończone 18 lat
 • psychotesty, które możesz zrobić u nas
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Informacje o szkolenie wózki jezdniowe unoszące

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących.

Głównymi zadaniami szkolenia są:

 • przedstawienie i zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia
 • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych unoszących, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do oceny stanu technicznego urządzenia, bezpiecznej obsługi, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń, umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
 • zaznajomienie się z wyposażeniem i techniką transportu ładunków umożliwiającą operatorowi wykonanie operacji efektywnie i bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych
 • nabycie umiejętności sterowania, w tym precyzję ruchów; ocenę wielkości ładunków
  i odległości oraz położenia środka ciężkości
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 

Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie poruszanych zagadnień na szkoleniu oraz posiadają stosowne kwalifikacje do obsługi urządzeń technicznych. 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Włodzimierz Matysiak – certyfikowany metodyk nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym, wieloletni praktyk w zakresie szkoleń urządzeń transportu bliskiego, posiadający odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie teoretyczne oraz doświadczenie dla rzetelnego przeprowadzenia usługi. Przez ponad 20 lat swojej pracy zawodowej przeszkolił tysiące osób w ramach szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic, wciągników i wciągarek, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych i in. Niesztampowe podejście do realizacji usługi, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem sprawiło, że kursanci chcąc uzyskać, odnowić, podwyższyć swoje kwalifikacje chętnie wracają na szkolenia, w których występuje w roli trenera.

Krzysztof Mazur – inżynier zarządzania w zakresie planowania procesów produkcyjnych, posiadający kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie mechatroniki, mechaniki i elektroniki w firmach o różnych profilach. Wieloletni praktyk w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego – wózków jezdniowych podnośnikowych kat. 1 i 2, suwnic, wciągarek, wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, żurawi stacjonarnych, podestów ruchomych. Współtwórca budowy symulatorów pojazdów i urządzeń. Nieprzerwanie w procesie doskonalenia warsztatu trenerskiego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenie, na którym zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne spełnia wszystkie wymagania odnośnie przepisów i wymagań BHP.  Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę szkolącą.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządzony zostaje protokół egzaminacyjny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY:

  • praktyczny

Program szkolenie wózki jezdniowe unoszące

Program szkolenia “Obsługa wózków jezdniowych unoszących”  nr 250/2011/W-U udostępniony przez Akademię UDT.

Typy stosowanych wózków jezdniowych unoszących

Budowa wózków jezdniowych unoszących

Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

BHP

Zajęcia praktyczne

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na szkolenie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

250,00 zł

Kurs podzielony jest na blok zajęć teoretycznych i praktycznych, trwający 2 dni.

Godziny i czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Uczestników kursu oraz trenera prowadzącego szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę szkolącą. 

Z przeprowadzonego egzaminu sporządzony zostaje protokół egzaminacyjny. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, egzaminowany otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.