Energia elektryczna

Czym są uprawnienia energetyczne - energia elektryczna?

Szkolenie energetyczne skierowane jest do osób zajmujących się, lub chcących zajmować się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów lub naprawy,
 • montażu lub demontażu,
 • kontrolno-pomiarowym

dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną m.in.:

 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • urządzenie elektrotermiczne
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczne urządzenia w wykonywaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa

Eksploatacja

Dotyczy stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym

Dozór

Dotyczy stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Rodzaje uprawnień energetycznych?

EKSPLOATACJA:

 • E1
 • E2
 • E3

DOZÓR:

 • D1
 • D2
 • D3

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne?

W oparciu o wyspecjalizowaną kadrę trenerską oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Szkolimy na terenie firm, przedsiębiorstw i zakładów pracy (szkolenia zamknięte) oraz organizując szkolenia otwarte dla osób indywidualnych. Realizacja przebiega w formie – stacjonarnej lub on-line. 

Programy szkoleń dostosowujemy do stanowisk pracy.  Ustalamy elastyczny harmonogram szkoleń. Przygotowujemy i wysyłamy dokumentację egzaminacyjną. Terminowo świadczymy nasze usługi i gwarantujemy obecność trenera podczas egzaminu.

METODYKA NAUCZANIA:

 • wykład i prezentacja,
 • przekaz audiowizualny,
 • dyskusja,
 • ćwiczenia praktyczne.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

 • EGZAMIN WEWNĘTRZNY USTNY
 • EGZAMIN ZEWNĘTRZNY (przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki):

  • teoretyczny
  • praktyczny

 

OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE:

Henryk Sokolik – magister inżynier elektryk, elektrotechniki specjalność technologie elektrotechniczne, uprawnienia kierownika budowy i robót instalacyjno – inżynieryjnych. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Mieczysław Lucinkiewicz – inżynier elektrotechniki przemysłowej, magister elektroenergetyk. Wieloletni praktyk przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywające energię elektryczną, cieplną i gazową. Członek Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Program szkolenia energetycznego

EKSPLOATACJA (E) tematyka:

zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci

zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń

DOZÓR (D) tematyka:

przepisy dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci

przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i sieci

przepisy dotyczących budowy urządzeń

przepisy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

zasady dysponowania mocą urządzeń podłączonych do sieci

zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Jak szkolimy

Elastycznie i jednocześnie efektywnie! 

Możliwie szybko,
również mobilnie!

Adekwatnie
do oczekiwań Klienta

Terminowo 
zawsze na czas!

Zapisz się na szkolenie

Poniżej znajdziesz listę dostępnych terminów, wraz z cenami oraz liczbą dostępnych miejsc.

Indywidualny termin kursu dla twojej firmy!

Zapisz się i poinformuj mnie o terminie

Zdjęcia z naszych kursów

Jesteś ciekawy jak przebiegają nasze szkolenia? Zobacz fotorelację z przeprowadzonych kursów na różne specjalizacje – być może niedługo sam znajdziesz się w naszej galerii 🙂

Najczęstsze pytania

Masz pytania? Przejrzyj najpierw listę tych najczęściej zadawanych! Być może właśnie tam znajdzie się odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, skontaktuj się z nami.

Tak, w cenę kursu wliczono koszty egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Koszt egzaminu wynosi 301,00 zł
(*10% najniższego obowiązującego wynagrodzenia)

Egzaminy odbywają w ostatnim dniu szkolenia lub w innym ustalonym terminie przed Komisją Kwalifikacyjną nr 695 powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Należy ponownie złożyć wniosek egzaminacyjny oraz uiścić opłatę egzaminacyjną.

Kurs energetyczny do 1kV to jednodniowe szkolenie.

Godziny i czas trwania zajęć dostosowujemy do możliwości Uczestników kursu oraz trenera prowadzącego szkolenie.

Przygotujemy Cię do egzaminu, ale czy go zdasz zależy też od Ciebie – od Twojego zaangażowania w szkolenie i nauki własnej. Aby zdać egzamin, należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami.

Tak, egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 695 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i wydaje uprawnienia tzw. świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprawnienia SEP nie są jedynymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi dostępnymi w Polsce. Komisja Kwalifikacyjna nr 695 wydaje tak samo legalne, ważne i powszechne uprawnienia energetyczne (świadectwa kwalifikacyjne). 

Ważność uprawnień wynosi 5 lat. 

W przypadku zagubienia należy złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej stosowny wniosek o wydanie  duplikatu dokumentu oraz uiścić opłatę w wysokości 25,00 zł za wystawienie duplikatu dokumentu.

Egzamin ustny – pytania i odpowiedzi.

Należy złożyć wniosek egzaminacyjny, przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną i na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnienia zostają przedłużone na kolejne 5 lat.