Szkolenia Energetyczne

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia Energetyczne?

Świadectwo kwalifikacyjne E i D to kluczowy dokument dla każdego pracującego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Ten dokument nie tylko potwierdza kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim gwarantuje, że dana osoba może bezpiecznie prowadzić prace eksploatacyjne i dozorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia w EMAT HRC
droga do zdobycia uprawnień

EMAT HRC to placówka edukacyjna o ugruntowanej pozycji na rynku. Posiadająca odpowiednią kadrę trenerską do prowadzenia szkoleń energetycznych.Firma dba o to, aby uczestnicy szkoleń byli przygotowani do zawodowych wyzwań na najwyższym poziomie. Jakie są etapy tego przygotowania?

  1. Przekaz wiedzy: EMAT HRC kładzie nacisk na jakość materiałów edukacyjnych. Wykłady i prezentacje tworzone są przez doświadczoną kadrę trenerską, a w procesie nauczania wykorzystywane są także materiały wideo i audio.
  2. Interakcja i dyskusja: poza tradycyjnym przekazem wiedzy, duże znaczenie ma interakcja z uczestnikami. Dzięki dyskusji możliwe jest pogłębienie wiedzy w tych obszarach, które są dla uczestników najważniejsze.
  3. Praktyka nad teorią: zakończenie szkolenia to praktyczne ćwiczenia, które mają na celu przygotowanie uczestników do rzeczywistych zadań w pracy.

Uprawnienia elektryczne – specyfika i zakres działania

Osoby posiadające uprawnienia energetyczne mogą bezpiecznie pracować na urządzeniach o różnych napięciach. W zależności od specyfiki szkolenia uczestnicy przygotowywani są do pracy na urządzeniach o napięciu do 1 kV lub powyżej tej mocy. Certyfikaty z zakresu ciepła umożliwiają legalną pracę przy instalacjach o mocy powyżej 50 kW. Dodatkowo możesz uzyskać wiedzę o urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej. Z nami zdobędziesz uprawnienia online, pozwalające zawodowo zajmować się eksploatacją (E1, E2, E3) oraz dozorem (D1, D2, D3). EMAT HRC umożliwia zdobycie takich kwalifikacji bez konieczności fizycznego uczestniczenia w szkoleniach. Dzięki nowoczesnym technologiom i sprawdzonym metodom nauczania zdalnego uczestnicy mogą zdobyć kompetencje i uprawnienia bez wychodzenia z domu.

Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami branży energetycznej wiele wyzwań. Dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie odpowiednich kwalifikacji. EMAT HRC oferuje wszechstronne wsparcie w tym procesie, gwarantując, że każdy absolwent będzie odpowiednio przygotowany do zawodowych wyzwań.

Skontaktuj się z nami