Szkolenia Energetyczne ze świadectwem

Uprawnienia energetyczne

Pracując przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, należy posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez URE Uprawnienia pozwalają zgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim bezpiecznie prowadzić prace eksploatacyjne i dozorowe urządzeń, instalacji i sieci. W EMAT HRC wiedzę przekazujemy w sposób zrozumiały, z wykorzystaniem profesjonalnie przygotowanych materiałów. W ramach szkolenia realizujemy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć urządzenia przydatne w pracy oraz wykonać ćwiczenia. Jesteśmy wiarygodną firmą – potwierdzają to odpowiednie certyfikaty. Posiadamy m.in. wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (nr RSPO: 272149) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr 2.30/00051/200). Po profesjonalnym szkoleniu w W EMAT HRC przystąpisz do egzaminu i uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne potrzebne do pracy przy urządzeniach, instalacjach, sieciach energetycznych, gazowych oraz cieplnych.

Jak przygotowujemy do zdobycia świadectwa energetycznego?

Realizujemy podstawowe programy szkoleń oraz elastycznie dopasowujemy się do potrzeb grup, kładąc nacisk na zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia Klientów. Doświadczona kadra trenerska profesjonalnie przygotowuje do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną, abyś zdobył potrzebne uprawnienia elektryczne, gazowe, cieplne. Nauczanie opieramy o sprawdzony system. Składają się na niego wykłady i prezentacje. Na tym etapie przekazujemy podstawową wiedzę z danego tematu. Chętnie wspieramy się materiałami wideo i audio, co ułatwia zapamiętywanie. Kolejnym krokiem jest dyskusja z uczestnikami, gdzie pogłębiamy najbardziej interesujące ich tematy. Zajęcia kończymy praktycznymi ćwiczeniami. Od Ciebie zależy, gdzie odbędzie się szkolenie. Realizuje szkolenia na terenie firm oraz w wersji online.

Jakie uprawnienia uzyskasz po kursie?

Uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji czy też dozoru na obsługę, konserwację, remonty – naprawę, montaż – demontaż urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W przypadku uprawnień elektrycznych nauczysz się bezpiecznie pracować na urządzeniach o napięciu do 1 kV i powyżej tej mocy. Certyfikaty z zakresu ciepła umożliwiają legalną pracę przy instalacjach o mocy powyżej 50 kW. Dodatkowo możesz uzyskać wiedzę o urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej. Z nami zdobędziesz uprawnienia online, pozwalające zawodowo zajmować się eksploatacją (E1, E2, E3) oraz dozorem (D1, D2, D3). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń EMAT HRC. W poszczególnych zakładkach prezentujemy szczegółowe programy zajęć. Z naszą pomocą szybko oraz sprawnie zdobędziesz świadectwo energetyczne.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, wystarczy zadzwonić!