Szkolenia Energetyczne ze świadectwem

Świadectwo kwalifikacyjne E i D to kluczowy dokument dla każdego pracującego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Ten dokument nie tylko potwierdza kompetencje zawodowe, ale przede wszystkim gwarantuje, że dana osoba może bezpiecznie prowadzić prace eksploatacyjne i dozorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia w EMAT HRC – droga do zdobycia uprawnień

EMAT HRC to placówka edukacyjna o ugruntowanej pozycji na rynku. Posiadająca odpowiednią kadrę trenerską do prowadzenia szkoleń energetycznych.Firma dba o to, aby uczestnicy szkoleń byli przygotowani do zawodowych wyzwań na najwyższym poziomie. Jakie są etapy tego przygotowania?

  1. Przekaz wiedzy: EMAT HRC kładzie nacisk na jakość materiałów edukacyjnych. Wykłady i prezentacje tworzone są przez doświadczoną kadrę trenerską, a w procesie nauczania wykorzystywane są także materiały wideo i audio.
  2. Interakcja i dyskusja: poza tradycyjnym przekazem wiedzy, duże znaczenie ma interakcja z uczestnikami. Dzięki dyskusji możliwe jest pogłębienie wiedzy w tych obszarach, które są dla uczestników najważniejsze.
  3. Praktyka nad teorią: zakończenie szkolenia to praktyczne ćwiczenia, które mają na celu przygotowanie uczestników do rzeczywistych zadań w pracy.

Uprawnienia elektryczne – specyfika i zakres działania

Osoby posiadające uprawnienia energetyczne mogą bezpiecznie pracować na urządzeniach o różnych napięciach. W zależności od specyfiki szkolenia uczestnicy przygotowywani są do pracy na urządzeniach o napięciu do 1 kV lub powyżej tej mocy. Certyfikaty z zakresu ciepła umożliwiają legalną pracę przy instalacjach o mocy powyżej 50 kW. Dodatkowo możesz uzyskać wiedzę o urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej. Z nami zdobędziesz uprawnienia online, pozwalające zawodowo zajmować się eksploatacją (E1, E2, E3) oraz dozorem (D1, D2, D3). EMAT HRC umożliwia zdobycie takich kwalifikacji bez konieczności fizycznego uczestniczenia w szkoleniach. Dzięki nowoczesnym technologiom i sprawdzonym metodom nauczania zdalnego uczestnicy mogą zdobyć kompetencje i uprawnienia bez wychodzenia z domu.

Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikami branży energetycznej wiele wyzwań. Dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie odpowiednich kwalifikacji. EMAT HRC oferuje wszechstronne wsparcie w tym procesie, gwarantując, że każdy absolwent będzie odpowiednio przygotowany do zawodowych wyzwań.

Szkolenia Energetyczne ze świadectwem

Energia Elektryczna

Ciepło

Gaz

Uprawnienia energetyczne

Pracując przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych, należy posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez URE Uprawnienia pozwalają zgodnie z przepisami prawa, a przede wszystkim bezpiecznie prowadzić prace eksploatacyjne i dozorowe urządzeń, instalacji i sieci. W EMAT HRC wiedzę przekazujemy w sposób zrozumiały, z wykorzystaniem profesjonalnie przygotowanych materiałów. W ramach szkolenia realizujemy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, gdzie uczestnicy mogą zobaczyć urządzenia przydatne w pracy oraz wykonać ćwiczenia. Jesteśmy wiarygodną firmą – potwierdzają to odpowiednie certyfikaty. Posiadamy m.in. wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (nr RSPO: 272149) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr 2.30/00051/200). Po profesjonalnym szkoleniu w W EMAT HRC przystąpisz do egzaminu i uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne potrzebne do pracy przy urządzeniach, instalacjach, sieciach energetycznych, gazowych oraz cieplnych.

Jak przygotowujemy do zdobycia świadectwa energetycznego?

Realizujemy podstawowe programy szkoleń oraz elastycznie dopasowujemy się do potrzeb grup, kładąc nacisk na zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia Klientów. Doświadczona kadra trenerska profesjonalnie przygotowuje do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną, abyś zdobył potrzebne uprawnienia elektryczne, gazowe, cieplne. Nauczanie opieramy o sprawdzony system. Składają się na niego wykłady i prezentacje. Na tym etapie przekazujemy podstawową wiedzę z danego tematu. Chętnie wspieramy się materiałami wideo i audio, co ułatwia zapamiętywanie. Kolejnym krokiem jest dyskusja z uczestnikami, gdzie pogłębiamy najbardziej interesujące ich tematy. Zajęcia kończymy praktycznymi ćwiczeniami. Od Ciebie zależy, gdzie odbędzie się szkolenie. Realizuje szkolenia na terenie firm oraz w wersji online.

Jakie uprawnienia uzyskasz po kursie?

Uzyskasz świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji czy też dozoru na obsługę, konserwację, remonty – naprawę, montaż – demontaż urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W przypadku uprawnień elektrycznych nauczysz się bezpiecznie pracować na urządzeniach o napięciu do 1 kV i powyżej tej mocy. Certyfikaty z zakresu ciepła umożliwiają legalną pracę przy instalacjach o mocy powyżej 50 kW. Dodatkowo możesz uzyskać wiedzę o urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu do 5 kPa i powyżej. Z nami zdobędziesz uprawnienia online, pozwalające zawodowo zajmować się eksploatacją (E1, E2, E3) oraz dozorem (D1, D2, D3). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń EMAT HRC. W poszczególnych zakładkach prezentujemy szczegółowe programy zajęć. Z naszą pomocą szybko oraz sprawnie zdobędziesz świadectwo energetyczne.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami, wystarczy zadzwonić!